Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskiego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Centrum Pomocy Rodzinie

 

Centrum Pomocy Rodzinie COM-DKM powstało z myślą o rodzinach żołnierzy i pracowników naszej jednostki pełniących służbę w ramach misji poza granicami kraju. Naszym zadaniem jest organizacja kompleksowego systemu pomocy i wsparcia dla rodzin żołnierzy i pracowników wojska wykonujących zadania poza granicami kraju oraz powracających z misji zagranicznych.


CPR COM-DKM działa w zależności od bieżących potrzeb i zgłaszanych problemów. Tworzy go zróżnicowany pod względem kompetencji zespół, oferujący wsparcie w rozwiązywaniu bieżących problemów, w tym: pomoc psychologiczną, pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktu z Dowódcą jednostki oraz osobami kompetentnymi w zakresie porad prawnych, opieki medycznej, świadczeń przysługujących weteranom oraz weteranom poszkodowanym.

Zespół CPR pozostaje w stałej gotowości do niesienie pomocy w sytuacjach szczególnych.

SZEF CENTRUM POMOCY RODZINIE - SZEF SEKCJI KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
kmdr ppor. Piotr DULAS - kierowanie i koordynacja działań CPR, pomoc w nawiązywaniu kontaktu z osobami funkcyjnymi CPR w zakresie porad prawnych i świadczeń medycznych, wsparcie informacyjne, interwencje w przypadku zdarzeń kryzysowych.
Dane kontaktowe tel. służbowy 261-263-919

PSYCHOLOG
p. Monika NOWAKOWSKA- pomoc psychologiczna, konsultacje, interwencje w przypadku zdarzeń kryzysowych.
Dane kontaktowe: tel. służbowy 261-263-425

KSIĄDZ
Parafia wojskowa pw. MB Częstochowskiej w Gdyni
Dane kontaktowe: ul. Śmidowicza 47, 81-127 Gdynia - Oksywie, tel. 261 266 674

SPECJALISTA BHP
p. Marlena JENDRZEJCZYK - sprawy odszkodowania.
Dane kontaktowe: tel. służbowy 261-263-801

 

 

 Kontakt telefoniczny z osobami funkcyjnymi we wszystkie dni robocze
w godz. 7.30-15.30.

UWAGA: W nagłych sytuacjach kryzysowych poza wyznaczonymi godzinami kontakt z zespołem CPR jest możliwy poprzez
Oficera Dyżurnego COM-DKM nr tel. 261-263-449.
Spotkania zainteresowanych z osobami funkcyjnymi po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu odbywają się w Klubie Marynarki Wojennej Riwiera.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskiego
Waszyngtona 44
81-301 Gdynia
tel. 261263919
fax. 261261487
com.rzecznik@ron.mil.pl

    
  • BIP