Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskiego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Historia
HISTORIA
CENTRUM OPERACJI MORSKICH – DOWÓDZTWA KOMPONENTU MORSKIEGO
 

      W związku z koniecznością dostosowania struktur systemu dowodzenia Sił Zbrojnych RP do standardów i wymagań NATO, 1 lipca 2002 roku utworzono w Marynarce Wojennej nową jednostkę – Centrum Operacji Morskich. Nowa jednostka, która miała zajmować się dowodzeniem siłami morskimi w czasie kryzysu i wojny powstała z połączenia istniejącego Stanowiska Dowodzenia Marynarki Wojennej (SD MW) wzmocnionego wydzielonymi strukturami Sztabu i Logistyki Marynarki Wojennej. W ciągu dwóch lat funkcjonowania zadania COM były rozszerzane i zmieniane, co w efekcie doprowadziło do gruntowniej restrukturyzacji jednostki, która miała miejsce w lipcu 2004 roku. Na lipiec 2004 datuje się również osiągnięcie gotowości operacyjnej jednostki, czyli przejęcie pełnego dowodzenia operacyjnego siłami MW. Przez kolejnych 9 lat Centrum Operacji Morskich funkcjonowało w strukturach złożonych z dowództwa, dwóch pionów funkcyjnych (planowania operacji i działań bieżących) oraz sztabu. Kolejną restrukturyzację jednostki przeprowadzono 1 lipca 2013 roku rozbudowując jej struktury o nowe komórki wewnętrzne, w tym między innymi tworząc 3 pion – rozpoznawczy. Wtedy też zmieniła się nazwa jednostki, poprzez rozszerzenie jej o nowy człon tj. „Dowództwo Komponentu Morskiego”, precyzujący charakter wykonywanych zadań. 1 stycznia 2014 roku weszła w życie reforma systemu dowodzenia i kierowania Siłami Zbrojnymi RP, w wyniku której w miejsce dotychczasowych Dowództw Sił Zbrojnych utworzono Dowództwo Generalne RSZ oraz Dowództwo Operacyjne RSZ (powstałe z przeformowania już istniejącego). W wyniku tej reformy ponownemu przeformowaniu poddano COM-DKM. Zmieniła się też podległość jednostki. Od 1 stycznia 2014 roku Centrum Operacji Morskich – Dowództwo Komponentu Morskiego podlega bezpośrednio Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. 

     Zmianom w zadaniach i strukturze towarzyszyły również zmiany na kluczowych stanowiskach w jednostce. Pierwszym dowódcą COM był wiceadmirał Marian PRUDZIENICA (z chwilą przejęcia obowiązków w stopniu kontradmirała). W styczniu 2004 roku dowódcą COM został admirał floty Jędrzej CZAJKOWSKI, który funkcję tę sprawował do stycznia 2005 roku. Było to ostatnie służbowe stanowisko, z którego został przeniesiony do rezerwy. Do czasu wyznaczenia na stanowisko następnego dowódcy, funkcję tę czasowo pełnił etatowy zastępca - kontradmirał Adam MAZUREK. W kwietniu 2005 roku dowódcą jednostki został admirał floty Marek BRĄGOSZEWSKI (z chwilą przejęcia obowiązków w stopniu wiceadmirała). Po ponad dwóch latach dowodzenia Centrum, w sierpniu 2007 roku przekazał on obowiązki swojemu następcy - wiceadmirałowi Ryszardowi DEMCZUKOWI (z chwilą przejęcia obowiązków w stopniu kontradmirała). Od sierpnia 2008 roku dowódcą Centrum Operacji Morskich był wiceadmirał Jerzy PATZ. Od sierpnia 2010 do 2018 roku jednostką dowodził wiceadmirał Stanisław ZARYCHTA (z chwilą przejęcia obowiązków w stopniu kontradmirała). Obecnie Dowódcą Centrum Operacji Morskich - Dowódcą Komponentu Morskiego jest wiceadmirał Krzysztof JAWORSKI (z chwilą przejęcia obowiązków w stopniu kontradmirała).

 
Decyzja Nr 117/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie przejęcia tradycji i ustanowienia Święta Centrum Operacji Morskich - Dowództwa Komponentu Morskiego.

 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskiego
Waszyngtona 44
81-301 Gdynia
tel. 261263919
fax. 261261487
com.rzecznik@ron.mil.pl

    
  • BIP