Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskiego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
MISJE I OPERACJE BOJOWE

 

DZIAŁANIA SIŁ MARYNARKI WOJENNEJ POZA GRANICAMI KRAJU

    Oficerowie i podoficerowie Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego uczestniczyli w misjach pokojowych, stabilizacyjnych i szkoleniowych prowadzonych przez Siły Zbrojne RP, zdobywając międzynarodowe doświadczenie operacyjne. Były to m.in. misje: UNDOF (Syria), ISAF (Afganistan), UNIFIL (Liban), MNF (Irak), EUFOR (Bośnia i Hercegowina), KFOR (Kosowo), EUNAVFOR MED SOPHIA i EUNAVOR MED IRINI (Włochy), PKW Czernicki (Morze Śródziemne i Czarne), PKW Pułaski, PKW Bielik oraz PKW Kondor (wszystkie na Morzu Śródziemnym).

   Centrum Operacji Morskich – Dowództwo Komponentu Morskiego współuczestniczy także w certyfikacjach, czyli kompleksowym sprawdzaniu sił Marynarki Wojennej wydzielanych do międzynarodowych struktur, czy też oddelegowywanych do operacji morskich. Między innymi specjaliści COM-DKM uczestniczyli w certyfikowaniu fregaty rakietowej ORP „Gen. K. Pułaski”, która następnie dwukrotnie brała udział w operacji antyterrorystycznej na Morzu Śródziemnym pod kryptonimem „Active Endeavour”. W tej samej operacji uczestniczyły także polskie okręty podwodne – trzykrotnie ORP „Bielik” i raz ORP „Kondor”, które przed wyjściem do operacji podlegały także gruntownemu sprawdzeniu m.in. przez specjalistów Centrum Operacji Morskich. Ostatnia jednostka, która brała udział w powyższej operacji i była kontrolowana pod względem gotowości do rozpoczęcia i prowadzenia misji morskiej, to okręt dowodzenia siłami przeciwminowymi ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki”. Okręt ten dwukrotnie był także jednostką dowodzenia Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1 (SNMCMG1) prowadzącego działania na Morzu Bałtyckim, Północnym i Oceanie Atlantyckim oraz raz  Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 2 (SNMCMG2) operującego na Morzu Śródziemnym i Czarnym. W skład SNMCMG1 kilkunastokrotnie wchodziły polskie niszczyciele min – ORP „Czajka”, ORP „Mewa” i ORP „Flaming”. Także te jednostki przed wejściem do stałego Zespołu NATO-wskiego były certyfikowane. Specjaliści Centrum certyfikowali także fregatę rakietową ORP „Gen. T. Kościuszko”, która w ramach SNMG2 (Stałego Morskiego Zespołu NATO) uczestniczyła w przeciwdziałaniu nielegalnemu przemytowi ludzi na Morzu Śródziemnym oraz fregatę rakietową ORP „Gen. K. Pułaski” rozpoczynającą w 2019 roku działania w ramach Stałego Zespołu Morskiego NATO Grupa 1 (SNMG1).

 

Strony Stałych Zespołów Morskich NATO:

  Stały Zespół Morski NATO Grupa 1 (SNMG1)

 
Stały Zespół Morski NATO Grupa 2 (SNMG2)

 

 Stały Zespół Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1 (SNMCMG1)

 

 Stały Zespół Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 2 (SNMCMG2)

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskiego
Waszyngtona 44
81-301 Gdynia
tel. 261263919
fax. 261261487
com.rzecznik@ron.mil.pl

    
  • BIP