Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskiego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Ośrodek Analizy Skażeń

 

OŚRODEK ANALIZY SKAŻEŃ
CENTRUM OPERACJI MORSKICH – DOWÓDZTWA KOMPONENTU MORSKIEGO

 

 

W strukturze Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego funkcjonuje Ośrodek Analizy Skażeń (OAS COM-DKM), który jest elementem analitycznym Systemu Wykrywania Skażeń Sił Zbrojnych RP i jednolitego Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA). 

OAS COM – DKM przeznaczony jest do koordynacji działań podległych elementów systemu oraz gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji o zdarzeniach CBRN (chemical, biological, radiological and nuclear).

Do głównych zadań Ośrodka należy opracowywanie, analiza i ocena danych o zdarzeniach CBRN otrzymanych w komunikatach od jednostek wykrywania zagrożeń (monitoringu), laboratoriów analitycznych lub z innych współdziałających ośrodków. Ośrodek prowadzi także ciągłą, aktualną ocenę zagrożenia skażeniami we własnej strefie odpowiedzialności (część akwenu Morza Bałtyckiego – w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej) i przekazuje wnioski oraz propozycje wypływające z oceny zagrożenia. Do zadań OAS COM-DKM należy także wymiana informacji o zdarzeniach CBRN z instytucjami w ramach Systemu Wykrywania Skażeń Sił Zbrojnych RP i jednolitego Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania. Ośrodek zabezpiecza również narodowe i sojusznicze siły okrętowe w specjalistyczne ostrzeżenia i prognozy skażeń.

Do szczególnych zadań OAS COM – DKM należy monitoring ruchu statków transportujących materiały niebezpieczne drogą morską przez Polską Strefę Ekonomiczną oraz zabezpieczenie wszystkich cywilnych jednostek pływających, bez względu na przynależność państwową, w specjalistyczne ostrzeżenia i prognozy skażeń.

 

 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskiego
Waszyngtona 44
81-301 Gdynia
tel. 261263919
fax. 261261487
com.rzecznik@ron.mil.pl

    
  • BIP