Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskiego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
PODSTAWY FUNKCJONOWANIA

    

Podstawowymi dokumentami normującymi działanie morskiej i lotniczej służby ratowniczej są dwie międzynarodowe konwencje: o poszukiwaniu i ratownictwie morskim oraz o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Państwo polskie ratyfikowało te konwencje, przyjmując tym samym na siebie obowiązek utrzymywania odpowiednich sił i środków do ratowania życia na morzu i niesienia pomocy ofiarom wypadków lotniczych we własnej strefie odpowiedzialności.

Wynikiem ratyfikacji tych konwencji było uchwalenie dwóch ustaw normujących między innymi tematykę ratownictwa: Ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz Ustawy Prawo lotnicze. Na podstawie tych dokumentów normatywnych minister Obrony Narodowej RP wydał rozporządzenie mówiące m. in. o wydzieleniu sił i środków Marynarki Wojennej do prowadzenia morskich i lotniczych akcji ratowniczych. W ramach realizacji powyższych dokumentów i międzynarodowych zobowiązań z zakresu poszukiwania i ratownictwa na morzu (SAR - Search and Rescue), Centrum Operacji Morskich – Dowództwo Komponentu Morskiego dowodzi siłami MW biorącymi udział w akcjach ratowniczych na morzu i lądzie, współdziałając z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa oraz z Państwową Agencją Żeglugi Powietrznej.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskiego
Waszyngtona 44
81-301 Gdynia
tel. 261263919
fax. 261261487
com.rzecznik@ron.mil.pl

    
  • BIP