Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskiego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
STARSZY PODOFICER DOWÓDZTWA CENTRUM OPERACJI MORSKICH - DOWÓDZTWA KOMPONENTU MORSKIEGO

Starszy chorąży sztabowy mar. Marek CABAJ

 

St. chor. szt. mar. Marek CABAJ służbę wojskową rozpoczął we wrześniu 1990 roku jako kadet Szkoły Chorążych, a do zawodowej służby wojskowej został powołany 4 września 1993 roku w Komendzie Portu Wojennego w Gdyni. W trakcie 30-letniej służby zajmował różne stanowiska i przeszedł wszystkie szczeble dowodzenia począwszy od dowódcy drużyny, pomocnika dowódcy plutonu do dowódcy plutonu szkolnego. Był chorążym organizacyjno – ewidencyjnym, podoficerem specjalistą sztabu oraz pomocnikiem dowódcy ds. podoficerów w Komendzie Portu Wojennego Gdynia. W 2012 roku objął stanowisko starszego podoficera dowództwa w Dowództwie 3 Flotylli Okrętów. Odbywał rejsy na okrętach nawodnych oraz podwodnych. Jest zapalonym żeglarzem i posiada uprawnienia jachtowego sternika morskiego. W 2016 roku brał udział, wspólnie ze stroną U. S. Army, w ocenie korpusu podoficerskiego oraz uczestniczył w wielu ćwiczeniach krajowych i międzynarodowych. Współpracuje ze Starszymi Podoficerami Dowództw krajów Regionu Morza Bałtyckiego oraz z NATO enhanced Forward Presence Battle Group Poland i Naval Support Facility Redzikowo. Ukończył Command Senior Enlisted Leades’ Course w Baltic Defence College Tartu (Estonia) dla starszych podoficerów dowództw poziomu strategicznego oraz NATO Command Senior Enlisted Leaders’ Course w NSO Oberammergau (Niemcy). Ponadto uczestniczył w  kursach: Role of Gender Advisor Course, NATO Exercise Planning Course, Accreditation Programme for Managers, Law of Armed Conflict, Defense Against Terrorism, Human Trafficking: Causes, Consequences and Counter-Strategies, Introduction to COIN, Introduction to Maritame Interdiction Operation, Maritime Interdiction Operations (MIO) – Phases, NATO Intelligence - Overview, Cyber Defence Awareness, Improving Operational Effectiveness by Integrating Gender Perspective oraz Introduction to Strategic Communication. W 2016 roku Dowódca Generalny RSZ wyróżnił chorążego Cabaja Kordzikiem Honorowym Sił Zbrojnych RP. Ponadto został odznaczony i wyróżniony między innymi Medalem za Długoletnią Służbę, Złotym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju, Złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Odznaką Honorową Marynarki Wojennej oraz tytułem honorowym „Zasłużony żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej II stopnia.

9 listopada 2020 roku, rozkazem Szefa Sztabu Generalnego WP został wyznaczony na stanowisko Starszego Podoficera Dowództwa Centrum Operacji Morskich - Dowództwa Komponentu Morskiego.

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskiego
Waszyngtona 44
81-301 Gdynia
tel. 261263919
fax. 261261487
com.rzecznik@ron.mil.pl

    
  • BIP