Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskiego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Struktura

Na czele Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego stoi dowódca, który w bezpośrednim podporządkowaniu ma komórki wewnętrzne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki w czasie pokoju, kryzysu i wojny.

Do zapewnienia ciągłości dowodzenia oraz właściwego wykonywania zadań i ich nadzoru dowódcy podlegają: zastępca oraz szef sztabu wraz z podległym sztabem składającym się z pionu operacyjnego, pionu planowania oraz pionu wsparcia.


 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskiego
Waszyngtona 44
81-301 Gdynia
tel. 261263919
fax. 261261487
com.rzecznik@ron.mil.pl

    
  • BIP