Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskiego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
SZEF SZTABU CENTRUM OPERACJI MORSKICH - DOWÓDZTWA KOMPONENTU MORSKIEGO

 

komandor Mariusz KOŚCIELSKI

 

 

Komandor Mariusz KOŚCIELSKI urodził się 17 października 1966 roku w Pile. W latach 1981-1985 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile. W roku 1986 rozpoczął naukę w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej w Gdyni.

W latach 1991- 2001 służył w 9. Flotylli Obrony Wybrzeża na stanowiskach dowódcy działu artyleryjskiego i broni podwodnej na ścigaczu okrętów podwodnych ORP „Zawzięty”, następnie jako zastępca dowódcy tego okrętu oraz dowódca ORP „Zwrotny” i ORP „Zwinny”. Podczas dowodzenia okrętem ORP „Zwinny” był jednocześnie dowódcą grupy poszukująco - uderzeniowej. W 1997 roku, jako dowódca ORP „Zwinny”, został wyróżniony przez dowódcę Marynarki Wojennej za najlepiej wykonane zadanie bojowe w czasie pokoju – pełnienie służby dozorowej na akwenach newralgicznych dla bezpieczeństwa państwa polskiego. Był również dowódcą grupy doświadczalnej na korwecie zwalczania okrętów podwodnych ORP „Kaszub”.

W 2001 roku został skierowany do służby w Dowództwie Komponentu Morskiego NATO (MCC Northwood) w Wielkiej Brytanii i w tym czasie brał aktywny udział w tworzeniu i rozwijaniu Centrum Żeglugowego NATO - NATO Shipping Centre, które do dziś służy jako główny punkt kontaktowy dla żeglugi cywilnej w trakcie operacji prowadzonych przez siły morskie NATO na całym świecie. W tym czasie brał także udział w operacji Active Endeavour jako oficer operacyjny i w natowskiej operacji eskortowania przez Cieśninę Gibraltarską jednostek noszących bandery krajów sojuszniczych. Po powrocie do kraju był specjalistą, a następnie szefem Ośrodka Planowania Dowodzenia i Oficerów Łącznikowych Pionu Planowania Operacji w Centrum Operacji Morskich. W 2012 roku został wyznaczony na stanowisko Szefa Pionu Planowania Operacji w Centrum Operacji Morskich. W 2013 roku w trakcie sojuszniczego ćwiczenia Steadfast Jazz po raz pierwszy w historii polskiej Marynarki Wojennej dowodził międzynarodowym morskim komponentem, składającym się z 12 okrętów oraz 6 statków powietrznych różnych klas i o różnym przeznaczeniu. Miał także pod swoim dowództwem międzynarodowy Sztab, w skład którego wchodziło ponad dwudziestu oficerów z Polski, Łotwy i Włoch, którzy zapewniali właściwą realizację procesu dowodzenia.

Po reformie systemu dowodzenia i kierowania Siłami Zbrojnymi RP, w wyniku której przeformowano Centrum Operacji Morskich – Dowództwo Komponentu Morskiego w 2014 roku został wyznaczony na stanowisko zastępcy Szefa Sztabu COM-DKM ds. Operacyjnych. Z dniem 9 kwietnia 2018 roku komandor Mariusz Kościelski objął stanowisko Szefa Sztabu Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego.

Komandor Mariusz Kościelski jest absolwentem Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej. Ukończył również liczne kursy specjalistyczne zarówno w kraju jak i za granicą, między innymi w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, International Surface Warfare Officer’s School w Stanach Zjednoczonych, NATO School Oberammergau w Niemczech czy NATO CIS School we Włoszech.
Komandor Mariusz Kościelski został odznaczony Morskim Krzyżem Zasługi, Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę, Złotym Medalem “Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Złotym Medalem “Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”. Został także wyróżniony honorową bronią białą - Pałasz Honorowy przyznany przez Ministra Obrony Narodowej oraz Kordzikiem Honorowym nadanym przez Dowódcę Operacyjnego.

Komandor Mariusz Kościelski jest żonaty i ma dorosłego syna. Interesuje się wędkarstwem oraz sportem. Jego pasją są biegi długodystansowe.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskiego
Waszyngtona 44
81-301 Gdynia
tel. 261263919
fax. 261261487
com.rzecznik@ron.mil.pl

    
  • BIP